1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Distances līgums ir spēkā starp pircēju (turpmāk tekstā Klientu) un mēbeļu internetveikalu mnmebeles.lv, īpašnieks AS MĒBEĻU NAMS (turpmāk tekstā mnmebeles.lv) par preču pirkšanu mēbeļu internetveikalā un to piegādi.

1.2. Iepirkšanās kārtību interneta veikalā mnmebeles.lv nosaka 2014. gada 20. 05. LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

1.3. mnmebeles.lv patur tiesības vienpusīgi mainīt distances līguma nosacījumus, cenrādi, preču piedāvājumu  jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem atbilstoši LR likumdošanai.  Izmaiņas stājas spēkā ar publicēšanas brīdi internet veikala mājas lapā www.mnmebeles.lv. Uz pasūtījumiem, kas ir noformēti pirms izmaiņas stājās spēkā, attiecas tie nosacījumi, kas darbojās pasūtījuma veikšanas brīdī. 

1.4. Mājas lapā ievietotajiem attēliem var būt tikai ilustratīva nozīme. Šajos gadījumos iespējamo krāsu/materiālu izvēle ir norādīta pie konkrētās preces. Attēlos redzamās preces pēc krāsas var nedaudz atšķirties no reālām. Preču attēliem ir informatīvs raksturs.

1.5. Ja, klients vēlas veikt pirkumu, izmantojot interneta veikalu www.mnmebeles.lv pamatojoties uz šo distances līgumu, veicot pasūtījumu klients apstiprina, ka ir iepazinies ar distances līguma nosacījumiem un piekrīt tiem. Ja pēc iepazīšanās ar Distances līguma noteikumiem Jums ir iebildumi pret tiem, aicinām Jūs iepirkties mūsu veikalā, Dzelzavas ielā 72, Rīgā.

2. mnmebeles.lv izcenojumi un  apmaksa

2.1. Visas preču cenas mēbeļu internetveikalā mnmebeles.lv norādītas ar Pievienotās vērtības nodokli 21%(PVN).

2.2. Preču cenās nav iekļauta samaksa par piegādi un uznešanu.

2.3. Veiktos pasūtījumus iespējams apmaksāt ar bankas pārskaitījumu un ar maksājuma kartēm 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšana t.sk. maksājumi par piegādi un uznešanu.

2.4. Par Līguma summas apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad nauda ir saņemta Pārdevēja kontā.

2.5. mnmebeles.lv pieprasa no klienta veikt 50% priekšapmaksu no preces vērtības precēm, kas pasūtītas pēc individuāla pasūtījuma un tiek noformēts rakstisks pasūtījums (pielikums Nr.1). Klients veicot priekšapmaksu piekrīt apmaksāt atlikušo preces vērtību pēc rēķina izstādīšanas 5.darba dienu laikā.

 2.5.1. Ja klients atsakās nomaksāt atlikušo preces vērtību, tad prece netiek izsniegta un priekšapmaksa tiek atgriezta samaksātā apmērā, atskaitot naudu par uzglabāšanu 1% apmērā no 50% vērtības par katru uzglabāšanas dienu, skaitot pēc 5 dienām no rēķina izrakstīšanas dienas.

Pārdevējam ir tiesības lauzt šo līgumu un realizēt preci par brīvu cenu.

2.6. Ja Klients veic individuālo pasūtījumu (pieskaņots Klienta izmēriem vai Klienta materiāliem), pēc avansa iemaksas Klientam nav tiesību atteikties no pasūtījuma pilnīgas apmaksas, kā arī nav atteikuma tiesības. Pārdevējam ir tiesības ieturēt iemaksāto avansu.

3. Pasūtījumu noformēšana

3.1. Klients ievieto preces pirkuma grozā pie preces nospiežot uz pogas  “PIRKT”. 

3.2. Pēc preces ievietošanas pirkuma grozā pircējam ir tiesības mainīt pasūtījumu.

3.3. Pēc pogas “PIRKT” nospiešanas pasūtījums tiek pieņemts izpildei. Kā papildus apstiprinājums tam tiek izsūtīts informatīvs e-pasts klientam uz norādīto e-pasta adresi.

4. Darba laiks un pasūtījuma apstrāde

4.1. Klienta veiktie pasūtījumi tiek pieņemti  elektroniski 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā.

4.2.Klienta veiktie pasūtījumi tiek apstrādāti darba laikā no pulksten 8:30 līdz 17:30, izņemot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.

4.3. Klientam ir iespējas konsultēties par preci un izdarīt pasūtījumus pa tālruni 25611591 (8:30-17:30 d.d.).

4.4. Darba laika izmaiņu gadījumos mnmebeles.lv publicē informāciju mājas lapā www.mnmebeles.lv

4.5. Pirms pasūtījuma apstiprināšanas neskaidrību gadījumā ar Klientu sazināsies mūsu menedžeris, ar kuru Klients varēs vienoties par precīzu preču daudzumu, piegādes laiku un citiem jautājumiem. Uz Klienta norādīto e-pastu atnāks divi atsevišķi rēķini par preci un piegādi.

5. Preču saņemšana,  piegāde un nodošana

5.1. Preču piegādes termiņš ir 3 (trīs) -10 (desmit) darba dienu laikā, pēc naudas saņemšanas pārdēvēja kontā, ja prece ir noliktavā.

5.2. Preču piegādes termiņš precei pēc individuāla pasūtījuma ir aprunāts atsevišķi pie katra pasūtījuma.

5.3. Preču saņemšanas veidu klients izvēlās, veicot pasūtījumu internetā vai pa tālruni 25611591.

5.4. Pasūtītās preces iespējams saņemt veikalā Rīgā, Dzelzavas 72.

5.5. Preču piegādi Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā nodrošina mnmebeles.lv un sadarbības partneri. Preču piegādi Latvijas teritorijā nodrošina Expresspasts un KLB.

5.6. Preces tiek nodotas  Klientam uz preču pavadzīmes pamata, uzrādot personības apliecinošo dokumentu (ID, PASI). Pirms preces saņemšanas apstiprināšanas, parakstoties uz preču pavadzīmes, iesakām uzmanīgi aplūkot preces un to iepakojumu. Parakstot preču pavadzīmi, Klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iepakojums nav bojāts un prece nav bojāta.

5.7. Prece tiek piegādāta līdz piegādes adreses ēkas durvīm, nepieciešamības gadījumā nodrošinām preces ienešanu, uznešanu par papildus samaksu, saskaņā ar mnmebeles.lv cenrādi.

5.8. mnmebeles.lv nenes atbildību par preces piegādes aizkavējumiem, ja klients norādījis nekorektu piegādes adresi vai citas detaļas un nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni. Papildus informācija par piegādi pa tālr. 67574989

6. Pasūtījuma anulēšana, atteikuma tiesības un preces atgriešana

6.1. Klientam ir tiesības atkāpties no līguma un atgriezt preci mnmebeles.lv 14 dienu laikā, rēķinot no preču saņemšanas dienas.  Lūgums saglabāt iepakojumu un neveikt preču montāžu pirms Jūs pārliecināties, ka esat saņēmuši pasūtīto vēlamo preci.  Klients nevar izmantot atteikuma tiesības par pakalpojumu, ja pakalpojuma sniegšana pilnībā ir pabeigta un pakalpojuma sniegšana ir uzsākta ar klienta piekrišanu, par ko Klients ir informēts un izdarījis atzīmi par piekrišanu – veikta piegāde, preces montāža (MK Noteikumi Nr.255.22.pants).

6.2. Ja klients ir veicis apmaksu un prece jau piegādāta klientam, anulēšanas gadījumā nauda tiek atgriezta klientam 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Interneta veikals mnmebeles.lv atmaksā naudu tikai uz atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. Pārdevējs  var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim kad mēs būsim saņēmuši preci un nosūtīšanas dokumentus atpakaļ.

6.3.  Klientam ir tiesības anulēt savu pasūtījumu paziņojot par to uz e-pasta adresi info@mnmebeles.lv, norādot vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, preces nosaukumu un pasūtījuma numuru. Pasūtījums tiek atcelts automātiski, ja klients nav veicis maksājumu 5.darba dienu laikā no rēķina noformēšanas brīža.

6.4. Izdevumus, kas saistīti ar preču atgriešanu, sedz Klients.

6.5. Preces atgriešanas gadījumā uznešanas, mēbeļu montāžas-demontāžas, transportēšanas izdevumus mnmebeles.lv nesedz.

6.6. mnmebeles.lv patur sev tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt atpakaļ preci, ja tā klientam izgatavota pēc speciāla projekta vai pasūtījuma, par kura atbilstību klients ir apstiprinājis pie pasūtījuma noformēšanas.

 6.7. Gadījumā, ja klients ir atteicies no pasūtījuma, precei ir jāatbilst sekojošiem nosacījumiem.          

Atgriežot mēbeles tām ir jābūt:

• bez bojājumiem;

• saliktām oriģinālajā iepakojumā, kādā tās tika piegādātas iegādes brīdī. Uz iepakojuma jābūt visām oriģinālajām etiķetēm, drošības plēvēm un citiem marķējumiem;

6.8.  Klientam ir pienākums 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma iesnieguma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam veikalā Dzelzavas 72, Rīgā.

6.9. Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar transporta kompāniju starpniecību un kurai konstatēti skrāpējumi vai citi mehāniskie bojājumi, ja tas nav uzreiz norādīts pie preču saņemšanas. Klientam ir tiesības nepieņemt preci, kurai bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga.

6.10. mnmebeles.lv patur tiesības anulēt klienta pasūtījumu, ja klients nav apmaksājis piestādīto rēķinu, klients nav sazvanāms uz norādīto kontakttālruni, pasūtījumā klients norādījis aplamus vai apšaubāmus datus par sevi.

6.11. Klients nevar realizēt atteikuma tiesības, ja Prece ir izgatavota Klientam pēc individuāla pasūtījuma atbilstoši šī līguma 2.6.punktam.

7. Preces neatbilstība līguma noteikumiem

7.1. Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu pārdevējam par preces neatbilstību līguma noteikumiem 2 gadu laikā no preces iegādes dienas.

7.2. Pretenzijas par preču kvalitāti varat pieteikt mnmebeles.lv veikalā Dzelzavas 72, Rīgā, vai aizpildot pieteikuma veidlapu internetā mājaslapā divu gadu laikā no preces iegādes dienas.

7.3. Bojātā prece tiek atgriezta vai apmainīta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Kopā ar iegādāto preci pircējam tiek izsniegta preces pavadzīme un lietošanas pamācība, kurā atrunāti mēbeļu lietošanas, kopšanas un atgriešanas noteikumi.

7.4. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas likuma prasībām.

7.5. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

7.6. Ja tiek konstatēts ražošanas defekts, tad klientam ir tiesības pieprasīt preces remontu. Ja preces remonts nav iespējams tad klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. mnmebeles.lv patur tiesības atteikties no preces aizstāšanas, bet veikt preces remontu gadījumā, ja aizstāšana salīdzinot ar remontu ir nesamērīgi dārga.

7.7. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu tikai tādā gadījumā, ja preces aizstāšanu vai remontu nevar veikt saprātīgā laikā.

7.8. Gadījumā, ja preces brāķi vai bojājumu nebija iespējas atklāt vizuāli to apskatot, bet tikai pēc iepakojuma atvēršanas, mnmebeles.lv to samaina pret atbilstošu jaunu preci vai atgriež samaksāto preces cenu (5) piecu darba dienu laikā.

7.9. Prasība par preces neatbilstību līguma noteikumiem nav spēkā, ja:

  • konstatēts preces remonts bez saskaņošanas ar mnmebeles.lv;
  • konstatēti mehāniski bojājumi, kas radušies klienta neuzmanības dēļ;
  • konstatēti bojājumi, kuri radušies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce);
  • konstatēti bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā;
  • konstatēti bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgi priekšmetu, šķidruma, kukaiņu un tml. iekļūšana precē;
  • ja klients nav pildījis lietošanas noteikumus, uzglabāšanas vai transportēšanas prasības, mnmebeles.lv darbinieku norādījumus par preces ekspluatāciju;
  • ja prece tiek izmantota neatbilstoši tās mērķim vai profesionālos nolūkos gadījumā, ja tam nav paredzēta.

8. Klienta datu drošība

8.1. mnmebeles.lv uzņemas atbildību par klienta personiskajiem datiem, kuri iesniegti pasūtījuma izdarīšanas brīdī un apstiprinām, ka tie tiks izmantoti vienīgi pasūtījuma izpildīšanai un savstarpējo attiecību uzturēšanai ar klientu. Dati netiek nodoti trešajai personai bez klienta piekrišanas.

8.2. Datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

9. Citi nosacījumi

9.1. mnmebeles.lv patur tiesības informēt klientu par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem. Klientam ir tiesības pieprasīt personisko datu pilnīgu izdzēšanu no mnmebeles.lv datubāzes.

9.2. mnmebeles.lv nekompensē morālo zaudējumu, iespējamos izdevumus, neizmantotās iespējas, kas radušās sakarā ar piegādes termiņa, cenas, preces komplektācijas, pieejamības izmaiņām ražotāja vai piegādātāja vainas dēļ.

Informējam, ka apmaksāto preci veikalā atļauts glabāt līdz 10 kalendāra dienām, Ilgāk-noformējot glabāšanas pasūtījumu ar tarifu 0,1% no pirkuma summas par vienu diennakti.

Neizņemtā prece tiks pārdota atkārtoti.

Veikala Reģ. Nr.: LV40003194244

Adrese: Rīga, Dzelzavas iela 72, LV-1082