Mēbeļu nams

Individuālais pasūtījums

Pielikums Nr.1

Individuālais pasūtījums.

Pasūtījuma numurs__________

 • Pasūtījuma datums un vietā __________________________________
 • Pircēja vārds, uzvārds ______________________________________ e-pasts ________________________________  tālruņa numurs ______________.

Ja pasūtījums tiek izdarīts lietojot juridiskās personas rekvizītus:

 • Uzņemuma nosaukums _____________________________________
 • Juridiska adrese___________________________________________
 • Faktiska adrese___________________________________________
 • Uzņemuma reģistracijas numurs______________________________
 • PVN numurs______________________________________________
 • Precīza piegādes/saņemšanas adrese ________________________________________________________________________
 • Pasūtāmo preču nosaukums ________________________________________________________
 • apdare vai materiāls ________________________________________________________

________________________________________________________

 • izmērs___________________________________________________daudzums__________ cena  kopā_________EUR,
 • avansa maksājums 50% apmērā___________EUR
 • Piemērotās atlaides_______%
 • Pasītījuma izpildes laiks__________________________ (norādāms kalendārajās nedēļās). Par pēdējo piegādes dienu uzskatāma kalendārās nedēļas piektdiena.

Pircēja Paraksts ___________vārds,uzvards________________________

(Ar šo apliecinu, ka visa pasūtījumā iesniegtā informācija ir precīza un patiesa)

Datums___________________

Pasūtījumu pieņēma (vārds, uzvards)_____________________________

Datums____________________